Gemeenteraad

Hieronder kan u meer info vinden ivm de punten van de gemeenteraad

Reglement Gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen

In zitting van de gemeenteraad dd 26 februari 2018 werd het reglement "gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen goedgekeurd. 

Het reglement regelt de terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen die eigendom zijn van of gehuurd worden door het gemeentebestuur van Begijnendijk.  Het bevat de na te leven voorwaarden, de retributies, boetebepalingen, e.d.

Reglement Terbeschikkingstelling Terreinen Zalen en Lokalen.pdf

Financin-retributiereglement terbeschikkingstelling terreinenzalenlokalen.pdf

Uniform Politiereglement

Om overlast en vandalisme snel en efficiënt te kunnen bestrijden, voeren de gemeentebesturen van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo (BRT) een nieuw, uniform politiereglement in. Dit reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Zo wordt de veiligheid van de inwoners en de leefbaarheid in de drie gemeenten gegarandeerd. Het nieuwe reglement is in de 3 gemeenten van toepassing vanaf 01/01/2018.


Tot nu toe had elke gemeente echter een apart reglement, wat tot gevolg had dat onmiddellijk optreden, wegens gerechtelijke procedures, niet altijd mogelijk was. Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen vanaf 01/01/2018 onmiddellijk kunnen worden bestraft met een GAS-boete. Het reglement voorziet ook een aantal "interngemeentelijke afspraken". Zo garandeert het nieuwe politiereglment de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van de inwoners, zo zal bv gras maaien niet langer kunnen op zon- en feestdagen. Het reglement voorziet ook dat nachtlawaai kan worden aangepakt.

De gemaakte afspraken zijn in de eerste plaats bedoeld om preventief te werken. Tot nu toe had elke gemeente een apart reglement dat geen antwoord bood op hedendaagse vormen van overlast. Zo kon kleine criminaliteit niet doeltreffend worden aangepakt. Er is hierbij niet over één nacht ijs gegaan: elk artikel is grondig besproken en nutteloze regelgeving wordt vermeden. De jeugd- en milieuraden werden hierbij betrokken en gaven een positief advies. Het is immers belangrijk dat het reglement door de inwoners zelf zo breed mogelijk wordt gedragen.

 Uniform politiereglment

 

Herinrichting van 2 kruispunten

In zitting van de gemeenteraad dd 27 november 2017 werd de herinrichting van 2 kruispunten goedgekeurd. Het betreft de fietsoversteek Soelstraat en kruispunt Goreweg/Seypstraat/Moorsemsestraat.

 

 

 

Heraanleg fietspaden Baalsesteenweg

In zitting van de gemeenteraad van 27 november 2017 werden de lastenvoorwaarden voor de heraanleg van de fietspaden van de Baalsesteenweg goedgekeurd.
In 2018 worden de bestaande fietspaden vanaf de Vissendijk tot aan het kruispunt met de Peuterstraat en Pandhoevestraat opgebroken en opnieuw aangelegd in een betonverharding. Deze werken worden geraamd op ongeveer € 260 000,00.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen

Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant en de goedkeuring van het klimaatactieplan engageren verschillende Vlaamse gemeenten, om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% te verminderen.Op de gemeenteraad van maandag 27 november 2017 werd beslist om voor een aantal energiebesparende maatregelen in bestaande woningen een subsidie te verlenen.

Is jouw privéwoning van minstens 10 jaar oud? Ben je van plan renovatiewerken uit te voeren? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, een premie aanvragen bij het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie met een Rd-waarde van min. 5 m²K/W, buitenmuurisolatie langs de buitenzijde met een Rd-waarde van min. 3,3 m²K/W, na-isolatie in de spouwmuur, vloerisolatie op volle grond of via het kelderplafond met een Rd-waarde van min. 2 m²K/W en hoogrendementsbeglazing met een warmtedoorgangscoëfficiënt van max. 1,1 W/m²K. De subsidie voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en vloerisolatie bedraagt € 1,00 per m² met een maximum van € 200,00. Voor hoogrendementsbeglazing is dat € 2,00 per m² met een maximum van € 200,00. 

Het volledige reglement kan je terugvinden onder de rubriek via: https://www.begijnendijk.be/ReglementenEnVerordeningen

Goreweg en Seypstraat worden fietsstraten

In zitting van de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden een aantal aanvullende politiereglementen goedgekeurd.
In het najaar worden de Goreweg en Seypstraat ingericht als fietsstraat, waarbij fietsers de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen en max. 30 km/u rijden. Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Daarnaast wordt in de Raystraat, bijkomend op de bestaande wegversmallingen, een nieuwe verkeersregeling met fietssuggestiestroken en een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd. De uitvoering van deze maatregel is eveneens voorzien in het najaar.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.