Verkiezingsprogramma 2012

{daden inbegrepen}

CD&V vat de koe bij de horens! We gaan niet zitten kniezen omdat het crisis is, we gaan niet kankeren op wat de anderen zouden fout doen. Voor ons geen 7 magere jaren. We stropen onze mouwen op en willen bewijzen dat we ook in moeilijke tijden dingen kunnen realiseren waar alle inwoners van kunnen genieten. Dat hoeven niet altijd grootse projecten te zijn, met kleine, doordachte ingrepen kom je vaak al ver.

Dat is voor ons {daden inbegrepen}.

{Mobiliteit}

CD&V wil een verkeersveilige en mobiele gemeente voor jong & oud, met aandacht voor de leefbaarheid.

Veilige en onderhouden fietspaden
Veilige fietsroutes en oversteekplaatsen
Aanleg van fietssuggestiestroken
Veilige schoolomgevingen
Uitbreiden trage wegennet
3 snelheden: 30, 50 en 70 km/u
Meer snelheidscontroles 
Aanpakken van sluipverkeer 
Betere doorstroming op de verbindingswegen

{Dorpskernen}

CD&V gaat voor vernieuwde dorpskernen op maat van de gemeente.

Veilig voor voetgangers en fietsers 
Inperking zwaar vervoer en sluipverkeer
Aandacht voor winkels en horeca
Voldoende parkeergelegenheid
Ruimte voor de markt, kermissen en andere initiatieven
Ontmoetingsplaatsen
Op maat van het budget van onze gemeente

{Ondernemen en werken}

Omdat er minder leven in de brouwerij is zonder bakker, winkel of café.
Voor werk dicht bij huis.

Uitbouw loket voor ondernemers
Aandacht voor middenstand en horeca bij de dorpskernhernieuwingen 
Meewerken aan tewerkstellingsinitiatieven in eigen streek

{Landbouw}

Begijnendijk – Betekom is een plattelandsgemeente met veel open ruimte. CD&V wil dit zo houden.

Bewaren van open ruimte door overleg met landbouwsector en natuurverenigingen
Sensibilisering van de bevolking – en vooral de kinderen - voor gezonde en duurzaam geproduceerde voeding

{Begijnendijk leeft!}

Voor CD&V verdient elk initiatief dat mensen samenbrengt, steun van de gemeente. Wat mensen zelf doen, doen ze vaak beter!

(vergader)Lokalen voor (jeugd)verenigingen
Financiële en logistieke ondersteuning verenigingen
Dorpskermissen in het dorpscentrum met inbreng van verenigingen en burgers ondersteuning bij straat- en buurtfeesten en initiatieven van verenigingen

{Sport}

Begijnendijk heeft een mooie sportinfrastructuur en een brede waaier aan sportclubs. CD&V vindt sport belangrijk!

Ondersteuning sportclubs
Uitbouw en onderhoud sportaccomodatie in Betekom en 
Begijnendijk 
Toegankelijke recreatiemogelijkheden voor alle inwoners

{Wonen in gezellige buurten}

CD&V wil een gezellige en veilige gemeente waar voor iedereen plaats is.

Extra speelpleinen en ontmoetingsplaatsen voor jong en oud
Betere controle en preventie van kleine criminaliteit
Aandacht voor betaalbaar wonen in de gemeente
Meer sociale woningen

{Milieu en duurzaam samenleven}

Zuinig energieverbruik, proper water, afvalbeheersing, verstandig natuurbeheer,… Een betere toekomst voor onze kinderen maken we vandaag.

Ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor een beter leefmilieu
Beperken van de afvalberg
Duurzame keuzes bij renovatie en bouw gemeente-infrastructuur
Creëren infopunt voor duurzaam (ver)bouwen
Rioleringsnetwerk versneld realiseren 
Grondig onderhoud van alle grachten en paden

{Zorg}
 
CD&V blijft oog hebben voor de noden van de medemens en wil zorgen voor een warme samenleving.

Opwaardering van de mantelzorgpremie
Uitbouw van een Sociaal huis als centraal informatiepunt, met extra aandacht voor informatie over gehandicaptenzorg
Aangepaste publieke ruimten voor andersvaliden
Ondersteuning voor hulpbehoevenden en ouderen die thuis willen blijven wonen

{Goed bestuur}

CD&V wil de tering naar de nering zetten. We gaan voor een gezond evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de gemeente. We moeten inspelen op noden van de inwoners, zonder prestigeprojecten.
Daarnaast is een klantgerichte dienstverlening essentieel. Een correct aanwervingsbeleid en een goede ondersteuning en waardering van het gemeente- en OCMW-personeel zijn onontbeerlijk.
Ook geloven we met CD&V in dialoog en betrekken van inwoners bij het beleid. Samen zorgen we voor goed bestuur!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.