Goreweg en Seypstraat worden fietsstraten


dinsdag, 6 juni, 2017
Goreweg en Seypstraat worden fietsstraten
In zitting van de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden een aantal aanvullende politiereglementen goedgekeurd.

In het najaar worden de Goreweg en Seypstraat ingericht als fietsstraat, waarbij fietsers de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen en max. 30 km/u rijden. Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Daarnaast wordt in de Raystraat, bijkomend op de bestaande wegversmallingen, een nieuwe verkeersregeling met fietssuggestiestroken en een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingevoerd. De uitvoering van deze maatregel is eveneens voorzien in het najaar.