Klimaatactieplan Begijnendijk


dinsdag, 21 februari, 2017
Klimaatactieplan Begijnendijk

Liefst 80% van het energiegebruik en de CO2-uitstoot is het gevolg van menselijke activiteiten, en COis met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Lokale overheden staan dicht bij de bevolking en spelen daarom een cruciale rol bij het afremmen van de klimaatverandering.

Hét instrument hiervoor is het Covenant of Mayors of het Burgemeestersconvenant. Gemeenten en steden die dit convenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. 

De gemeente Begijnendijk engageerde zich via het burgemeestersconvenant ten opzichte van de Europese Unie om de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te doen dalen tegen 2020. Hiervoor werd een klimaatactieplan opgesteld met acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente te verminderen. Dit klimaatactieplan werd op de gemeenteraad van 20 februari goedgekeurd.

 

Documenten