Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)


woensdag, 15 mei, 2013
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die verplicht dient te worden opgericht.

De verplichte taken van een LOK zijn:
• advies voor lokaal beleidsplan kinderopvang;
• opmaak, uitvoering en bijsturing;
• dwarsverbindingen bewaken met lokaal beleid;
• advies over uitbouw opvangvoorzieningen.

De samenstelling van deze adviesraad bestaat uit volgende vertegenwoordigers: lokale actoren  (iedereen die opvang, onderwijs of vrije tijd aanbied voor kinderen), gebruikers (ouders, verenigingen), lokaal bestuur (schepen van kinderopvang Martine Ooms en OCMW-voorzitter Mario Verbeeck).

Het LOK gaat door op woensdag 15 mei 2013 te 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

We hopen U zeker te mogen ontmoeten op het LOK omdat dit zowel voor U als voor de gemeente  belangrijk is. We zijn aan een nieuwe legislatuur begonnen met nieuwe mensen en willen samen werk maken van kinderopvang voor de volgende jaren.

Graag uw aanwezigheid bevestigingen per e-mail ten laatste op 1 mei 2013 via Martine.Ooms@Begijnendijk.be.