Nieuwe taludverbinding aan de Demerdijk


dinsdag, 2 mei, 2017
Nieuwe taludverbinding aan de Demerdijk

Eind maart 2017 ging het gemeentebestuur in samenwerking met Afdeling Zeeschelde, Waterwegen en Zeekanaal NV van start met de aanleg van een nieuwe taludverbinding aan de Demerdijk te Betekom. De voorbije dagen werd deze weg gefinaliseerd, zodat wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken van een rechtstreekse verbinding tussen het centrum van Betekom en het jaagpad langs de Demer.

“Onze timing is niet toevallig. We zijn net gestart met de werken voor de dorpskernvernieuwing te Betekom. Dankzij dit tracé kunnen de kinderen ook op een veilige manier naar school. We wensen als gemeente in te zetten op een goed en functioneel trage wegennetwerk. Een werk van lange adem, waarvoor achter de schermen al heel wat stappen gezet werden. Stelselmatig zullen deze stappen ook zichtbaar worden op het terrein. Zo worden de reeds toegankelijke officiële buurtwegen kortelings duidelijk bebord.” zegt Bart Willems, schepen van leefmilieu en ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur investeert fors in de realisatie van een functioneel netwerk aan trage wegen in de gemeente. De voorbije jaren werden hiervoor al heel wat stappen doorlopen. Binnenkort zal je de eerste naambordjes langs toegankelijke buurtwegen zien verschijnen.