Vanaf 15 januari 2018 kan vastgoedinformatie in onze gemeente enkel nog online aangevraagd worden. Elke aanvrager dient zich eerst online te registreren alvorens hij/zij vastgoedinformatie kan aanvragen.

De éénmalige registratie dient te gebeuren via registratieformulier. De medewerkers  trachten binnen de vijf werkdagen de registratie in orde te brengen. Zodra de registratie bevestigd is, kan je online vastgoedinformatie opvragen via aanvraagformulier info

De retributie voor het bekomen van vastgoedinformatie is vastgelegd op € 75,00. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per kadastraal perceel binnen een aanvraag. Na ontvangst van betaling zullen de opgevraagde documenten digitaal worden afgeleverd via het door jou geregistreerde e-mail adres.