Tijdens de gemeenteraad van 27 november werd de herinrichting van 2 kruispunten goedgekeurd. Het betreft de fietsoversteek  Soelstraat en het kruispunt Seypstraat - Goreweg -  Moorsemsestraat

Tevens komt er in de Dorpstraat in Begijnendijk een zebrapad. Het is een extra oversteekplaats richting De Bruynlaan en GBS De Puzzel.