Samen met het gemeentebestuur willen de verschillende schooldirecties werk maken van een veilige schoolomgeving. Eén van de streefdoelen is het verkeer voor en na de schooltijd minder chaotisch te laten verlopen aan GBS De Puzzel.

Vanaf maandag 19 februari zal dan ook met een proefproject gestart worden aan GBS De Puzzel. Zo zal de De Bruynlaan vanaf de A. Rodenbachlaan tot aan de Annonciadenlaan als éénrichtingsstraat worden ingericht bij het begin en het einde van de schooltijd. Dit proefproject loopt voor een periode van minstens 1 maand, daarna zal een evaluatie gebeuren. 


Het proefproject kwam tot stand met de verschillende doelgroepen, oa de politie, schooldirectie, verkeerswerkgroep van de school, gemeentebestuur, buurtbewoners, mobiliteitsraad, enz

In het belang van onze kinderen: kies voor veiligheid en respecteer de rijrichting.