In zitting van de gemeenteraad dd 26 februari 2018 werd het reglement "gemeentelijke terreinen, zalen en lokalen goedgekeurd. 

Het reglement regelt de terbeschikkingstelling van terreinen, zalen en lokalen die eigendom zijn van of gehuurd worden door het gemeentebestuur van Begijnendijk.  Het bevat de na te leven voorwaarden, de retributies, boetebepalingen, e.d. Het reglement treedt in werking op 1 juli 2018.

Reglement Terbeschikkingstelling Terreinen Zalen en Lokalen.pdf

Financin-retributie reglement terbeschikkingstelling terreinenzalenlokalen.pdf