Om overlast en vandalisme snel en efficiënt te kunnen bestrijden, voerden de gemeentebesturen van de politiezone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo (BRT) een nieuw, uniform politiereglement in. Dit reglement voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Zo wordt de veiligheid van de inwoners en de leefbaarheid in de drie gemeenten gegarandeerd. Het nieuwe reglement is in de drie gemeenten van toepassing vanaf 01/01/2018.

Tot nu toe had elke gemeente echter een apart reglement, wat tot gevolg had dat onmiddellijk optreden, wegens gerechtelijke procedures, niet altijd mogelijk was. Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen vanaf 01/01/2018 onmiddellijk kunnen worden bestraft met een GAS-boete. Het reglement voorziet ook een aantal "interngemeentelijke afspraken". Zo garandeert het nieuwe politiereglment de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van de inwoners, zo zal bv gras maaien niet langer kunnen op zon- en feestdagen. Het reglement voorziet ook dat nachtlawaai kan worden aangepakt.

De gemaakte afspraken zijn in de eerste plaats bedoeld om preventief te werken.  Tot nu toe had elke gemeente een apart reglement dat niet altijd een antwoord bood op hedendaagse vormen van overlast. Zo kon kleine criminaliteit niet doeltreffend worden aangepakt. Er is hierbij niet over één nacht ijs gegaan: onze mandataris Bart Willems en onze collega's in de betrokken gemeenten,  hebben elk artikel grondig besproken en nutteloze regelgeving werd vermeden. De jeugd- en milieuraden zijn hierbij betrokken geweest en gaven een positief advies. Het is immers belangrijk dat het reglement door de inwoners zelf zo breed mogelijk wordt gedragen.

Het reglement: Uniform politiereglement