De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een beperkt inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Zij kunnen bij het OCMW terecht voor een verwarmingstoelage. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Behoor je tot één van volgende categorieën? Dan kom je in aanmerking voor een stookolietoelage. Categorie 1 omvat de personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, categorie 2 de personen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan € 18 363,39 verhoogd met € 3399,56 per persoon ten laste en categorie 3 de personen met schuldoverlast, in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen. Huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp, lamppetroleum (type c) aan de pomp en bulkpropaangas worden in aanmerking genomen. Er is geen tussenkomst voor aardgas, elektriciteit, propaan of butaan in flessen, pellet, hout en steenkool.

Wil je graag een aanvraag voor een stookolietoelage indienen? Dan is het belangrijk dat je binnen de 60 dagen na de levering langsgaat bij de medewerkers van het OCMW met de factuur en identiteitskaart. Behoor je tot categorie 2? Dan moet je ook het bewijs van het gezinsinkomen en het bewijs van het kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, indien dit het geval is, meenemen. Inwoners die behoren tot categorie 3 moeten de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht kunnen voorleggen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.